SM7FCG

Radio

SK6RKG

Repeater

I södra Halland fanns vid denna tid (slutet av 1970-talet) ingen repeater. Med flera nya amatörer uppstod så önskemål om en lokal repeater. I klubbstugan på SK6HA samlades så representanter för de lokala radioklubbarna i Halmstad och Falkenberg till ett möte som resulterade i SK6RKG på Hallandsås. Till att börja med på 145.825 MHz men sedan flyttad till 145.675 MHz.

Andelsbevis i repeater SK6RKG