SM7FCG

sid 4(5)

Radio

forts.från föreg.sida

Längre fram på sommaren verkade 18AVT-vertikalen lite knepig. Ingen reflekterad effekt. Radion trivdes bra med resonansen men dåligt med svar vid anrop och allmänt svårt att få kontakt på alla band.

Beslöt att plocka isär den och putsa upp den. Upptäckte då att SWR blev samma oavsett om man gjorde pinnen längre eller kortare. Kunde till och med plocka bort det mesta av antennen utan SWR-förändring.

Vid djupare analys och ytterligare demontering visade det sig att längst ner innaför antennkontakten fanns en spole. eller rättare sagt, resterna av en förbränd spole.

Jag opererade bort spolen. Tog bort alla spolar på antennen och satte ihop den till en kängd av ca 5m, en kvarts våglängd på 20 m. Monterade upp antennen på befintligt jordnät och stämde av med matchboxen.

Antennen gick bra på 10, 15 och 20 m och en del QSO kördes, företrädesvis på helger och under semesterveckor.

IC706

I slutet av 1990-talet införskaffades en ICOM IC706 MK II. Trevkig att köra bredbandsavstämt.

Förutom de klassiska kv-banden blev det nu även tillgång till övriga amamtörband, de s.k. WARC-banden och 6meter.

2 meter

706:an har ju också 2m-bandet. Prövade att köra aktivitestest ett par tisdagar med haloantenn på fönsterbrädet. Längsta QSO ca. 180 km! Från lägenheten i Malmö nåddes som bäst Köpenhamn med samma rig och samma antenn, beroende på lokala störnivå (granne med TV-tornet).

4 element 2m

Inköpte en 4 elemt yagi för 2m. Storleken på denna var sådan att den utan att demonteras gick att ta med i bilen (Volvo 940). Den rymdes i bagaget!

Aktivitetstester från Bokeslund

Körde sedan ett antal 2m aktivitetstester från gode vännen Eirks QTH i Bokeslund nordost om Höör / S. Rörum i JO65vW. 20W och antennen på två maströr fastbundna i päronträdet. Manuell rotering med handkraft. Det här med att ändra antenn-riktning med handkraft medför dock en viss ovilja att köra test på vintern i mörker, kyla och väta.

Någon test körde vi med antennen på SM7XCO:s mobila mast på hans bil.

Aktivitestester från Teckomatorp

Har även kört en del 2m-tester hos SM7XCO utanför Teckomatorp. Då med hans 2m-antenn. Där har vi även kört 70 cm-tester.

Portabelt (mobilt)

IC706 ger dessutom möjligheter att köra portabelt/mobilt. Eftersom radio går på 12 V och har en acceptabel strömförbrukning går det bra att köra den på bilbatteriet. En del QSO har körtspå 80 m med Hustler

forts.nästa sida