SM7FCG

Radio

sid 3(5)

forts.från föreg.sida

Kenwood

Köpte i början på 1980-talet, en Kenwood TR3200 för 70 cm, 3W kristallstyrd.

Antenner

Bytte till mig en 12 meter flaggstång. Prövade först med en begagnad 12 AVT vertikal i toppen, men fanns inget bra sätt att få till radialer. Prövade även med en Windom-tråd med varierande resultat. Hyfsat blev det först med en begagnad 18AVT-WB placerad på marken och en massa radialer för 10, 15 och 20 meter.

KV-rig

Hade köpt en Drake TR4 från Elfa. Nu gick det riktigt bra. Ströningsfritt ute på landet och goda konditioner. Kompletterade med RV4 VFO och MN2000 antenntuner.

Röta

Hade gjort avancerade beräkning och kommit fram till att med de stormstyrkor som fanns på västkustens inland skulle ett fundament på 92

cm räcka för att slippa staga stången. Efter att fått ner pinnen i tre delar efter ett angrepp av röta så slog fegheten till. Staglinor till den nya flaggstången och bilen parkerad på behörigt avstånd.

Yagi i flaggstången

Flaggstången var försedd med en rejäl åskwire från toppen ner till marken och sedan negrävda jordspett. Tanken var att ha den som åskledare. KV-antennen fungerade bättre placerad på marken så flaggstången fick bli fäste för en TV-antenn mot Köpenhamn för dansk TV.

Stativet för flaggstången var utformat med ett spel så att man kunde fälla den i rakt nordlig riktning. Spelet kom från en gammal stubbrytare. Genom att flaggstången fälldes rakt mot morr kunde man lätt med en gradskiva ställa in antennriktningen då man monterade antennen. Norr var då rakt ner när fölaggstången låg horisontellt.

Teorin fungerade och efter att vevat upp flaggstången i vertikalt läge så hamnade antennen riktad rakt mot Köpenhamn som tänkt var. Signalstyrkan visade sig bli mycket god och ingen antennförstärkare behövdes.

VHF-antenn

ViIlle naturligtvis också köra 2m. Kändes dock lite osäkert att skicka upp en stor vhf-yagi i flagg-stången. I stället inköptes en begagnad Cush Craft 20 element collinear yagi. Det var fyra korta bommar på ett tre meters maströr. På barje bom fanns 3 element. Två av dem var så långa att de räknades som 2 element och alltså 5 element per bom. 4 x 5 blev 20 element. TV-rotor från

Clas Ohlson. Hela attiraljen kändes dock lite för mycket för flaggstången så i stället blev placeringen drygt 4 meter över marken i trädgården. Stagades och sedan var det bara att köra igång.

Åska

Sommaren 1989 kom en kraftig åskfront in över landet söderifrån. Det hade varit sol och nederbördsfritt i ett par veckor vid midsommar och nu varnade SMHI för kraftig åska. Himlen blev mer och mer blygrå. Luften blev tung att andas. Åskmuller började höras på avstånd. Himlen mörknade alltmer och nu började även blixtar att synas. Sen drog ovädret in med full styrka. Åska, blixtar och skyfall. En av blixtarna slog ner i bytransformatorn 200 meter bort.

forts.nästa sida