SM7FCG

Radio

 

Hur det började

SK6HA

SM7FN-riggen

SK6RKG

SK7CE AM session 170329